Historia

Klub powsta? w 1930 roku, w pierwszym okresie dzia?alno?ci jako klub z wiod?c? sekcj? pi?ki no?nej. W roku 1957 powsta?a sekcja pi?ki siatkowej. Klub funkcjonuje jako klub miejski. Wa?nymi datami w historii klubu s?: 1977r.- wydzielenie z klubu sekcji pi?ki no?nej i w??czenie jej do Kopalni W?gla Brunatnego (KWB), 1991r.- obj?cie patronatu nad klubem przez Elektrowni? Be?chatw oraz 2004r.- powstanie Sportowej Sp?ki Akcyjnej.

Od pocz?tku lat 90-tych zaczyna si? krok po kroku awans dru?yny siatkarzy. W 1994r. awansuje ona do II ligi, w 1997r.do I ligi, a w 1999r.do serii A I ligi. Jednak los okaza? sie za trudny i zesp? spad? do serii B. Po rocznej grze w IB zesp? we wspania?ym stylu awansowa? do serii A, a w niej sprawi? najwieksz? niespodziank? zdobywaj?c br?zowy medal Mistrzostw Polski.
Nast?pne lata to ugruntowana pozycja klubu w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. W sezonie 2003/2004 Skra znalaz?a si? w pierwszej czwrce rozgrywek oraz by?a finalist? Pucharu Polski, co uprawni?o j? do trzeciego z rz?du udzia?u w rozgrywkach europejskich Pucharze CEV.

W sezonie 2004/2005 Skra Be?chatw zdobywa po raz pierwszy w historii Puchar Polski i Mistrzostwo Polski.
Zesp? Skry wyst?puj?cy w sezonie 2005/2006 pod nazw? BOT Skra Be?chatw ponownie zdoby? mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz awansowa? do p?fina?w elitarnych rozgrywek Indesit European Champions League.

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy