Aktualno?ci

Ju? za kilka dni Atlas Arena w ?odzi wype?ni si? siatkarskimi gwiazdami. Na boisku zaprezentuj? si? zawodnicy PGE Skry Be?chatw i Cucine Lube Civitanova, a na trybunach zasi?d? uczestnicy Orlikowej Ligi Mistrzw.

Informacja dla trenerw dru?yn bior?cych udzia? w rozgrywkach Orlikowej Ligi Mistrzw Wojewdztwa ?dzkiego w pi?ce siatkowej dziewcz?t i ch?opcw 2018.

Od ?rody do czwartku w Be?chatowie go?cili?my finalistw Orlikowej Ligi Mistrzw. Zawodniczki ze Zdu?skiej Woli i zawodnicy z Be?chatowa sp?dzili dwa dni wype?nione atrakcjami przygotowanymi przez klub.

Po raz kolejny organizator g?wny Orlikowej Ligi Mistrzw, czyli Zarz?d Wojewdztwa ?dzkiego, przewidzia? organizacj? konsultacji szkoleniowych dla zawodnikw i zawodniczek bior?cych udzia? w rozgrywkach w sportach dru?ynowych. Najlepsze dru?yny tegorocznej edycji Orlikowej Ligi Mistrzw W? w pi?ce siatkowej sp?dz? w Be?chatowie dwa dni wype?nione nie tylko siatkarskimi atrakcjami.

8 wrze?nia 2018 roku odby? si? fina? X edycji Orlikowej Ligi Mistrzw w pi?ce siatkowej dziewcz?t i ch?opcw. Siatkarki i siatkarze z ca?ego wojewdztwa ?dzkiego od maja walczyli o zwyci?stwo w ca?ych rozgrywkach.

pierwsza
poprzednia
1
Strona 1 z 24

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy