Harmonogram

Zg?oszenia do Turnieju przyjmowane b?d? od 25 kwietnia 2018 roku do 9 maja 2018 roku.

Rozgrywki na poziomie gminnym odb?d? si? w dniach od 14 maja 2018 roku do 23 maja 2018 roku, podczas ktrych powinien zosta? wy?oniony Mistrz Gminy.

Rozgrywki na poziomie powiatowym odb?d? si? od 28 maja 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku, podczas ktrych powinien zosta? wy?oniony Mistrz Powiatu. Miejsca i dok?adne terminy rozgrywania fina?w powiatowych podane zostan? na stronie internetowej do 27 maja 2018 roku.

Rozgrywki na poziomie mi?dzypowiatowym odb?d? si? od 13 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Miejsca i dok?adne terminy rozgrywania fina?w mi?dzypowiatowych podane zostan? na stronie internetowej do 12 czerwca 2018 roku.

Fina? wojewdzki odb?dzie si? w okresie 1 wrze?nia 30 wrze?nia 2018 roku. Miejsce rozegrania fina?u wojewdzkiego podane zostanie do 31 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej.


Harmonogram Orlikowej Ligi Mistrzw Wojewdztwa ?dzkiego w pi?ce siatkowej dziewcz?t i ch?opcw 2018
Zg?oszenia
25.04.2018 9.05.2018
Etap gminny 14.05.2018 23.05.2018
Etap powiatowy 28.05.2018 10.06.2018
Etap mi?dzypowiatowy 13.06.2018 30.06.2018
Fina? wojewdzki 1.09.2018 30.09.2018

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy