Na terenie wojewdztwa ?dzkiego znajduje si? 179 kompleksw typu Orlik.

POWIAT BE?CHATOWSKI

Miasto Be?chatw
- ul. Budryka 7 - przy Szkole Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 4 w Be?chatowie
- ul. Sienkiewicza 25 - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Be?chatowie
- os. Dolno?l?skie 112A - przy Szkole Podstawowej nr 8 w Be?chatowie
- ul. Szkolna 10 - przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Be?chatowie
- ul. Czapliniecka 72 - przy II Liceum Oglnokszta?c?cym w Be?chatowie

Gmina Be?chatw
- przy Szkole Podstawowej w Dobiecinie

Gmina Zelw
- ul. ?eromskiego 51 - przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie

Gmina Kluki
- ul. Szkolna 4 - przy Zespole Szk? w Klukach

Gmina Dru?bice
- przy Gimnazjum w Rasach

POWIAT BRZEZI?SKI

Miasto Brzeziny
- ul. Sienkiewicza 17 - przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach
- ul. Moniuszki 23 - przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach

Gmina Rogw
- ul. Szkolna 4 - przy Zespole Szk? w Rogowie

Gmina Dmosin
- w Dmosinie Drugim

POWIAT KUTNOWSKI

Miasto Kutno
- ul. Zamoyskiego 1 - przy Szkole Podstawowej Nr 1
- ul. W?adys?awa Jagie??y 6 - przy Szkole Podstawowej Nr 9
- ul. ??koszy?ska 9 - przy Szkole Podstawowej nr 6
- ul. Troczewskiego - na osiedlu w Kutnie

Gmina Kutno
- przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie

Gmina Bedlno
- przy Szkole Podstawowej w ?eronicach
- przy sali gimnastycznej w Bedlnie

Gmina Strzelce
- ul. Szkolna 3 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Strzelcach

Gmina Nowe Ostrowy
- przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowach

Gmina ?ychlin
- ul. ?ukasi?skiego 21 - przy Zespole Szk? Nr 1 w ?ychlinie

POWIAT ?ASKI

Miasto ?ask
- ul. Szkolna 1 - przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ?asku
- ul. Lipowa 2B - ?ask Kolumna

Gmina Buczek
- ul. Szkolna 3A - przy Zespole Szko?y Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku
- Czestkw B 10C - przy Szkle Podstawowej w Czestkowie

POWIAT ??CZYCKI

Miasto ??czyca
- ul. Zachodnia 23 - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w ??czycy
- ul. M. Konopnickiej 13 - przy Liceum Oglnokszta?c?cym w ??czycy
- ul. Ozorkowskie Przedmie?cie 6C - przy Szkole Podstawowej nr 4 w ??czycy

Gmina ?winice Warckie
- ul. Szkolna 5 - przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w ?winicach Warckich

Gmina Gra ?w. Ma?gorzaty
- przy Szkole Podstawowej w Grze ?w. Ma?gorzaty

Gmina Pi?tek
- ul. Szkolna 1 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pi?tku

POWIAT ?OWICKI

Miasto ?owicz
- ul. Grunwaldzka 9 - przy Zespole Szk? w ?owiczu
- na Osiedlu Marii Konopnickiej w ?owiczu

Gmina ?owicz
- przy Gimnazjum w Popowie

Gmina Nieborw
- przy Gimnazjum nr 2 w Dzierzgwku
- przy Szkole Podstawowej w Bednarach

Gmina Zduny
- Nowe Zduny 88 - przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zdunach

POWIAT ?DZKI

Miasto ?d?
- ul. Mackiewicza 9 - przy Szkole Podstawowej Nr 55
- ul. Rajdowa 18 - przy Szkole Podstawowej Nr 41
- ul. E. Plater 28/32 - przy Szkole Podstawowej Nr 81
- ul. D?brwki 1 - przy Szkole Podstawowej Nr 205
- ul. Stawowa 28 - przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Nr 4
- ul. Ku?nicka 12 - przy Szkole Podstawowej Nr 143
- ul. Krochmalna 21 - przy Szkole Podstawowej Nr 38
- ul. Rojna 58C - przy Szkole Podstawowej Nr 71
- ul. Jurczy?skiego 1/3 - przy Szkole Podstawowej Nr 12
- ul. Wile?ska 22A - przy XXVI Liceum Oglnokszta?c?cym
- ul. Karpacka 61 - przy Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji
- ul. Rzgowska 247 - przy Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji "Stawy Jana"
- ul. Balonowa 1 - przy Szkole Podstawowej nr 19
- ul. Perla 11 - przy XVIII Liceum Oglnokszta?c?cym
- ul. Obornicka 11/13 - przy XXX Liceum Oglnokszta?c?cym
- ul. Sowi?skiego 50/56 - przy Gimnazjum nr 15
- ul. ?w. Franciszka 53 - przy Szkole Podstawowej nr 138
- ul. Pryncypalna 74 - przy Szkole Podstawowej nr 109
- ul. Powszechna 15 - przy Szkole Podstawowej nr 162
- ul. Go?ciniec 1 - przy Szkole Podstawowej nr 130
- ul. Milionowa 64 - przy Szkole Podstawowej nr 114
- ul. Kmicica 5 - przy Przedszkolu Miejskim nr 4
- ul. Czernika 1/3 - przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych nr 8
- ul. ?upkowa 6 - przy Szkole Podstawowej nr 142
- ul. ??czycka 23 - przy Szkole Podstawowej nr 5
- ul. Malczewskiego 37/47 - przy Szkole Podstawowej nr 190
- ul. Wac?awa 22/24 - przy XLIV Liceum Oglnokszta?c?cym
- ul. Podhala?ska 2A - przy XXV Liceum Oglnokszta?c?cym
- ul. Deotymy 1 - przy Gimnazjum nr 44
- ul. Tybury 4 - przy Szkole Podstawowej nr 35
- ul. Strykowska 10/18 - przy Zespole Szk? Podstawowych nr 10
- ul. Drewnowska 171 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 1
- ul. Franciszka?ska 137 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 6
- ul. Anczyca 6 - przy Szkole Podstawowej nr 64
- ul. Kusoci?skiego 116 - przy Szkole Podstawowej nr 6
- ul. Syrenki 19A - przy Szkole Podstawowej Nr 184
- ul. D?browskiego 15 - przy Zwi?zkowym Klubie Sportowym Metalowiec Stadion
- ul. Rysownicza 1/3 - przy Szkole Podstawowej Nr 30
- ul. Szpitalna 9/11 - przy Szkole Podstawowej Nr 37
- ul. Plantowa 7 - przy Zespole Szk? Specjalnych Nr 5
- ul. Pankiewicza 15 - przy Katolickim Liceum Oglnokszta?c?cym w ?odzi
- ul. Ma?achowskiego 3/5

POWIAT ?DZKI WSCHODNI

Gmina Andrespol
- ul. Czajewskiego 8 - przy Andrespolii w Wi?niowej Grze

Gmina Nowosolna
- przy Gimnazjum w Wi?czyniu Dolnym

Gmina Koluszki
- ul. ?wirki 22 - przy Koluszkowskim Klubie Sportowym "Kolejarz" w Koluszkach

Gmina Tuszyn
- Tuszyn, ul. Noworzgowska 30

Gmina Rzgw
- ul. Szkolna 3 - przy Szkole Podstawowej w Rzgowie

POWIAT OPOCZY?SKI

Gmina Opoczno
- ul. M. C. Sk?odowskiej 5 - przy Zespole Szk? Samorz?dowych w Opocznie
- ul. Kossaka 16 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

Gmina Bia?aczw
- ul. Szkolna 36 - przy Szkole Podstawowej w Bia?aczowie

Gmina Drzewica
- ul. Staszica 5 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

Gmina S?awno
- w Szadkowicach

Gmina ?arnw
- ul. Przedborska 10 - przy Gimnazjum w ?arnowie

POWIAT PABIANICKI

Miasto Pabianice
- ul. Mokra 28/34 - przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach
- ul. Moniuszki 132 - przy I Liceum Oglnokszta?c?cym w Pabianicach

Gmina Konstantynw
- Konstantynw ?dzki, ul. Zgierska 21/25
- ul. Sadowa 5/7 - przy Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie

Gmina Lutomiersk
- ul. Pi?sudskiego 1 - przy SP i Gimnazjum w Lutomiersku

POWIAT PAJ?CZA?SKI

Gmina Paj?czno
- ul. Wi?niowa 7 - przy Szkole Podstawowej w Paj?cznie
- ul. Sienkiewicza 5 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych w Paj?cznie

Gmina Dzia?oszyn
- ul. Zamkowa 1 - przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzia?oszynie

Gmina Kie?czyg?w
- ul. Tysi?clecia 8 - przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kie?czyg?owie

Gmina Rz??nia
- ul. 1 Maja 37 - przy Gimnazjum w Rz??ni

Gmina Sulmierzyce
- ul. Szkolna 4 - przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Sulmierzycach

Gmina Siemkowice
- ul. Nowa 1 - przy SP i Gimnazjum w Siemkowicach

POWIAT PIOTRKOWSKI

Miasto Piotrkw Trybunalski
- ul. Wysoka 10 - przy Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim
- ul. Broniewskiego 5 - przy Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
- ul. Balzacka 104/106 - przy Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Gmina Aleksandrw n/Czarn?
- przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w D?browie nad Czarn?

Gmina Czarnocin
- ul. J. Poniatowskiego 5 - przy Zespole Szk? Rolniczych w Czarnocinie

Gmina Gorzkowice
- ul. Ko?cielna 26 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gorzkowicach

Gmina Moszczenica
- ul. Dworcowa 16 - przy Stadionie Miejskim "W?kniarz" w Moszczenicy

Gmina Sulejw
- ul. Konecka 45 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sulejowie

Gmina Wola Krzysztoporska
- ul. Po?udniowa 2 - przy Gminnym O?rodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej
- ul. Piotrkowska 104 - przy Szkole Podstawowej w Bujnach

Gmina Wolbrz
- ul. Sportowa 32A w Wolborzu

Gmina R?czno
- ul. G?wna 21 - przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w R?cznie

POWIAT PODD?BICKI

Miasto Podd?bice
- ul. Mickiewicza 13/15 - przy Liceum Oglnokszta?c?cym w Podd?bicach

Gmina Wartkowice
- ul. Legionw Polskich 5 - przy Zespole Szk? w Wartkowicach

Gmina P?czniew
- ul. Sportowa - przy Zespole Szk? w P?czniewie

POWIAT RADOMSZCZA?SKI

Miasto Radomsko
- ul. Rolna 65 - przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym Nr 5 w Radomsku

Gmina Kamie?sk
- ul. Sportowa 8 - przy Szkole Podstawowej w Kamie?sku

Gmina Przedbrz
- ul. Mostowa 35A - przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Przedborzu

POWIAT RAWSKI

Miasto Rawa Mazowiecka
- ul. Kazimierza Wielkiego 28 - przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej
- ul. Ko?ciuszki 20 - przy Liceum Oglnokszta?c?cym w Rawie Mazowieckiej

Gmina Rawa Mazowiecka
- przy Szkole Podstawowej w Pukininie

Gmina Bia?a Rawska
- ul. Mickiewicza 22/24 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bia?ej Rawskiej
- ul. 15-go Grudnia 9 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych w Bia?ej Rawskiej

POWIAT SIERADZKI

Gmina B?aszki
- ul. Sportowa - przy LKS PIAST w B?aszkach

Gmina Br?szewice
- przy Szkole Podstawowej w Godynicach

Gmina Sieradz
- przy Szkole Podstawowej w Char?upi Ma?ej
- w miejscowo?ci Chojne

Miasto Sieradz
- ul. 23 stycznia 18 - przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sieradzu
- al. Grunwaldzka 10 - przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu

Gmina Warta
- ul. D?uga w Warcie

Gmina Goszczanw
- ul. Kaliska 9 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Goszczanowie

Gmina Klonowa
- przy Zespole Szk? w Klonowej

Gmina Wrblew
- Wrblew 55 - przy Zespole Szk? we Wrblewie

POWIAT SKIERNIEWICKI

Miasto Skierniewice
- ul Szarych Szeregw 6 - przy Gimnazjum Nr 1 w Skierniewicach
- ul. Kili?skiego 9 - przy Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach
- ul. 1-go Maja 15 - przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach
- ul. Jasna 30 - przy Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach
- ul. Podk?adowa 4 - przy Zespole Szk? nr 4 w Skierniewicach
- ul. Dzia?kowa 10 - przy Zespole Szk? Zawodowych nr 3 w Skierniewicach

Gmina Makw
- ul. Akacjowa 2 - przy Gimnazjum w Makowie

Gmina Nowy Kaw?czyn
- w Strzybodze

Gmina Godzianw
- przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych w Godzianowie

POWIAT TOMASZOWSKI

Miasto Tomaszw Mazowiecki
- ul. Nadrzeczna 17/25 - przy III Liceum Oglnokszta?c?cym w Tomaszowie Mazowieckim
- ul. Ja?owcowa 10 - przy II Liceum Oglnokszta?c?cym w Tomaszowie Mazowieckim
- ul. Majowa 1/13 - przy O?rodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim
- ul. Wiejska 29/31 - przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim
- al. Pi?sudskiego 42/46 - przy Gimnazjum nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
- ul. Legionw 47 - przy Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

Gmina Czerniewice
- ul. Mazowiecka 88 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czerniewicach

Gmina Lubochnia
- ul. ?dzka 57 w Lubochni

Gmina ?elechlinek
- ul. Wincentego Witosa 1A - przy Zespole Szk? w ?elechlinku

Gmina Ujazd
- ul. Rokici?ska 6 - przy Zespole Szk? w Uje?dzie

Gmina Rokiciny
- w ?aznowie
- Rokiciny Kolonia

POWIAT WIELU?SKI

Miasto Wielu?
- ul. POW 14 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieluniu

Gmina Wierzchlas
- ul. Szkolna 48 - przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchlasie

Gmina Mokrsko
- przy Zespole Szk? w Mokrsku

Gmina B?dkw
- przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w B?dkowie

POWIAT WIERUSZOWSKI

Miasto Wieruszw
- ul. Fabryczna 1 - przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieruszowie

Gmina Galewice
- ul. Marii Konopnickiej 22 - przy Gimnazjum w Galewicach

Gmina Lututw
- ul. Ogrodowa 9 - przy Kompleksie Szk? w Lututowie

Gmina Boles?awiec
- ul. Szkolna 4 - przy Zespole Szk? w Boles?awcu

Gmina ?ubnice
- ul. Le?na 2 - przy Zespole Szk? w ?ubnicach

POWIAT ZDU?SKOWOLSKI

Miasto Zdu?ska Wola
- ul. K.E.N. 6 - przy II Liceum Oglnokszta?c?cym w Zdu?skiej Woli
- ul. Zielona 46A - przy Szkole Podstawowej nr 10 w Zdu?skiej Woli
- ul. Okrzei 5 - przy Stadionie Olimpijskim w Zdu?skiej Woli

Gmina Zdu?ska Wola
- Czechy 142 - przy Zespole Szk? w Czechach

POWIAT ZGIERSKI

Miasto Zgierz
- ul. Le?miana 1, przy Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu
- ul. Musierowicza 1/3, przy Miejskim O?rodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu
- przy Osiedlu "Spacerowa" w Zgierzu

Gmina Aleksandrw ?dzki
- al. Wyzwolenia 3 - przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie ?dzkim
- ul. Wary?skiego 22/26 na osiedlu w Aleksandrowie ?dzkim

Miasto G?owno
- ul. Gen. W?adys?awa Andersa w G?ownie
- ul. Karasicka 35 - przy Szkole Podstawowej nr 3 w G?ownie

Miasto Strykw
- ul. Targowa 21 - przy Zespole Szk? Nr 1 w Strykowie

?rd?o:
www.lodzkie.pl/files/sport/Zestawienie_wszystkich_orlikw.xls
www.lodzkie.pl/files/sport/mapka_lokalizacji.png

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy