W?adze Klubu

Zarz?d Energetycznego Klubu Sportowego Skra Be?chatw

  • Zbigniew Fa?ek - Prezes Zarz?du
  • Nina Rechenek - Wiceprezes Zarz?du ds. finansowych
  • Leon Wojnowski - Wiceprezes Zarz?du
  • Monika Walicka - Cz?onek Zarz?du
  • Tomasz Koprowski - Cz?onek Zarz?du

Komisja RewizyjnaEnergetycznego Klubu Sportowego Skra Be?chatw

  • Marek Retkiewicz
  • Kazimierz Stefanek
  • Janusz Roswag

Obecnie Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Szybki Kontakt

ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY
SKRA Be?chatw
ul. D?browskiego 11
97-400 Be?chatw

tel/fax: +48 44 739 89 80

formularz kontaktowy